tracker
   
  BasoguLOyun
  Büyü Nedir ? Nasıl Yapılır ?
 

BÜYÜ NEDİR ??
Çeşitli yollarla, usulleri kötüye kullanarak bir insanı yönetim altına almaya, ona istenilenleri yaptırmaya genel olarak büyü denir.
 Büyü, kötü usullere başvurarak bir insanın iradesini elinden almak demektir.Büyü ile insana istemediği bir şeyi yaptırabilir hatta kontrolümüz altına bile alabiliriz.Fakat Büyücülük Dinimizce yasaklanmıştır.Bu anlattıklarımDa Gerçek olmayabilir.

Büyüsel işlemler çoğunlukla olumlu (Ak Büyü) veya olumsuz (Kara Büyü, Kırmızı Büyü) bir enerji akışına dayalı olduğu söyleniyor. Bir enerji bedensel bir organa, psiko-somatik (ruhsal-bedensel) bir işleve yöneltilebilir. Tarihte birçok el yazması büyü kitabı hazırlanmıştır. En ünlülerden biri 15. Yüzyıla ait olduğu sanılan, önceki yüzyılda gizem ustası Mc Gregor Mathers tarafından ilk kez İngilizce ye çevrilen sihirbaz Ma Abra-Melin’in Kutsal Sihir Kitabıdır. (The Book of the Sacred Magic of Abra-Melin the Mage). Kitaba göre maddi dünya kötü ruhlar tarafından yaratılmıştır, ancak sihirbaz, koruyucu meleğinin yardımıyla ve büyüsel uygulamalara başvurarak, kötü güçlere karşı koyabilir hatta kötü ruhları yönetebilir.
 
 Büyücülük, şeytanı tanımaya yarayan bir sanattır. Büyücü tarafından çağrılan şeytan ve yardımcıları kendilerini gösterirler veya kendilerini göstermeyip de talep edilen şeyi yerine getirirler.
 
 Büyücülüğün silahı büyülemedir, etkileme ve telkindir. Kuramsal olarak etki ve duygu (sevgi, nefret) dozu güçlü olan bir enerjinin belirli nesneler, formüller kullanarak transferidir. Bu tür etkileşimde en çok kullanılan ve Vudu (voodoo) dahil olmak üzere, her çeşit büyüsel gelenekte mevcut olan mum veya kilden yapılan bir heykelciktir. Hedef olan kişiye yapılmak istenilen şey, büyüsel formüller kullanılarak heykelciğe (kukla, bebek) yapılır. Orta çağdan kalma bir başka yöntem, Şanlı El veya Tutuşan El yöntemiydi. Asılarak ölen birinin eli kesilir, kurutulur ve avucuna siyah bir mum yerleştirilirdi. Dönemin kaynaklarına göre bu eli kullanarak özellikle zehirlenme büyüleri yapılıyormuş.
 
 Burada belirtmek gerekirki büyü, hangi dine ve inanca bağlı olursa olsun temeli vede etkileri aynıdır, her türlü büyü ülkemizde de yapılmaktadır.Dolayısıyla büyünün dini yoktur. İnsan büyük bir enerji yoğunluğuna sahiptir. Bu enerji yoğunluğu insanın bütün vücut ve beyin fonksiyonlarını düzenler;
 
 Bu noktadan ele alırsak, büyü ;insanın enerji yoğunluğunu yok etmek ve ritmini bozmak için yapılan negatif bir enerjiyi çeşitli araçlarla (muska ve buna benzer bir yolla )insanın üzerine yollayarak, vücuttaki enerji akışının düzensiz olarak çalışmasına sebep olan bir araçtır.
 
 Büyülerin, zamana, mekana ve de insana ait olmak üzere çok geniş boyutları vardır. Bir büyü yapılışına göre farklılıklar gösterebilir; insanın iş düzeni,aşk hayatı,sağlığı ,aklınıza gelen her türlü konuda büyü yapmak mümkündür.Büyülerin şekilleri ,yiyerek, içirilerek, bir yere asılarak, konularak gibi farklı türleriolabilir.Bir büyü yapıldığında etkisi bir mikrobun insan içinde çoğalması gibi zamana bağlıdır ;burada kişinin iradesi çok önemli bir rol alır.Büyüler halk arasında, papaz büyüsü, muska ile yapılan büyüler gibi bir çok adlar alır .
 
 Tarihten de bir çok olayda büyü ve büyücülükle ilgili birçok örneklerin bulunduğu bir gerçektir. Unutulmaması gereken;
 
 Her yapılan büyü etki gösterecek gibi bir durum söz konusu değildir.Şartların yerine getirilmemesinden dolayı etki olmayabilir.Yapan kişinin yada sizin istediğiniz yeterli bilgilerin verilmemesi etkinin azalmasına ve de yok olmasına neden olabilir.
 
 Büyü yapıldığı zaman etkisi bazen bir ömür boyu sürer,bazen de zaman içinde yok olur; 1-3-7 yıl arasında değişiklik kazanır, ama yapılış maksadı ve ne için yapıldığı gibi etkilere bağlı olarak devam eder veya biter.  

 büyü_çesitleri
ÇEŞİTLERİ VE AMAÇLARINA İLİŞKİN BİR KAÇ ÖRNEK 

 
 Sabun büyüsü:Ülkemizde bu büyüye rastlanmakta olup, etkili bir büyüdür .İnsana büyük çapta zarar vermek için yada onu yok etmek için yapılan bir büyüdür.Sabunu çeşitli işlemlerden sonra kullandığınız bir sabunla değiştirilerek, mezara gömülerek, üzerine iğne ,çivi gibi diğer araçlarda kullanılarak yapılır.
 
 Domuz yağı büyüsü: Bir insanı yada nesneyi, bulunduğu ortamdan gitmesini sağlamak için veya o insanın bir kişiden ,mülkten, şehirden, ülkeden uzaklaştırmak ,sevgisinin azalmasını sağlamak için yapılan büyüdür
 
 Sarı ve beyaz kaygan bir renk içerir, halk arasında sıkça kullanılır.
 
 Ay hali kanı büyüsü : Belki de ‘’hadi ya..!!!!!’’ diyerek bir şaşkınlığınızı dile getireceksiniz. Genel olarak sevgi kazanmak ve kendisine bağlamak için kullanılır.İşlemden geçtik ten sonra kan,şekere ve benzeri yiyecek maddesiyle birlikte yedirilerek yapılır .
 
 Tırnak büyüsü: Bu çeşitte ki büyü ,sevgiyi kazanmak ve kazındırmak için yapılan bir türdür .Tırnakları toplayıp değişik işlemlerden geçirdikten sonra yakarak yapılan bir türdür.
 
 Saç kılı büyüsü: Uzaklara gitmiş bir insanı sevgiliyi getirmek için yapılan bir çeşittir.
 
 Kabir toprağı büyüsü: Kabirden alınan toprak işlemden geçtikten sonra maksadına göre uygulanır.Kapı önlerine, kişinin geçtiği yerlere serpilir.Yapılış maksadı çoktur. Bazen kişiyi o yerden uzaklaştırmak, bezende insanın vücut enerjisini keserek çalışma ve cinsel arzularının durması için yapılır.
 
 Bu yukarıda saydığım büyüler sadece birkaç örnektir. Büyülerin bir kısmı ayetlerin gücü kullanılarak ta yapılır.(ayetlerin şer ve hayır güçleri vardır.)
 
 Büyünün amacı doğanın organik gücünü sahiplenmektir ve de bu gücü dilediğince kullanmaktır.
 


BÜYÜ TÜRLERİ NELERDİR ?
1- Sempatik Büyüler 2- Ak Büyü 3- Kara Büyü 4- Aktif Büyü 5- Pasif Büyü 6- Kırmızı Büyü
 
 1-SEMPATİK BÜYÜLER
 
 Sempatik büyüler iki türlü yapılır. Bunlardan birincisine Homeopatik Büyü ya da Taklit Büyüsü diyoruz. Taklit büyüsü, bir şeyin ya da bir kimsenin taklidini yapmakla o şeyin ya da kimsenin aslını etkileme esasına dayanır. Taklit büyüsünde en çok kullanılan malzemeler fotoğraflar, ağaçtan, çamurdan, balmumundan ya da benzeri maddelerden yapılmış olan figürler veya heykelciklerdir.
 
 Kontajiyöz de denilen Temas Büyüsünde ise ana kural şudur; “Parça bütüne aittir.” Yani parçanın bütünü ile ilişkili olduğu inancından hareketle bu büyü türünde saç, tırnak, kirpik gibi fizyolojik materyallerin yanında büyü yapılacak kişinin giydiği herhangi bir elbise parçası da kullanılabilmektedir. Temas büyüsünün genel olarak iyi işler için yapıldığı iddia edilmekte ise de yapılan işlem her türlü kötü kullanıma da açıktır.  
 
 2-AK BÜYÜ
 
 Bütün büyü kitaplarında Ak büyünün şifacı olduğundan bahsedilir. “Ak büyü ferdin ya da toplumun iyiliğini esas alınarak yapılır” inancı hakimdir. İlginçtir ki, bu inanç dinsel felsefede de zaman zaman dillendirilmiş, hatta ülkemizde Ak Büyü’nün şifacı olduğuna dair fetvalar dahi verilmiştir. Ak Büyüde din adamlarına başvurulacağı, dini metinlerden ve dualardan faydalanalacağı öne sürülmüştür. Peygamber sözleri buna delil gösterilmiştir. Oysa Rukye denen “dua ile sağaltım” ile Ak Büyü kesinlikle karıştırılmaması gereken iki farklı konudur. Ak Büyüde kullanılan malzemeler genellikle güzel tütsüler ve özyağlardır. Fakat Temas büyüsünde olduğu gibi bazı Ak Büyü uygulamalarında saç, tırnak, giysi parçası vs. gibi materyaller de kullanılmaktadır. Ak Büyü de her zaman için kötü kullanıma açık bir uygulamadır ve tek tanrılı inanç sistemleriyle pek bağdaşmamaktadır. 
  
 3-KARA BÜYÜ
 
 Kara Büyünün en temel amacı zarar vermektir. Kesinlikle ve kesinlikle kötülük güden bir amacı vardır. Şeytan ile bağlantılı olduğu düşünülen büyücülük türü de budur. Lavey ile başlayan ve Roma Katolik inancının çöküşünü simgelediği iddia edilen Satanist uygulamalarla Kara Büyü sıkı fıkıdır. Ayinlerinde kan, ceset parçaları, kötü kokulu tütsüler, bakire kızlar vs. kullanılan ve halen dünyanın birçok ülkesinde uygulanan büyücülük türüdür ve dinsel inancın tamamen reddettiği bir uygulamadır. 
  
 4-AKTİF BÜYÜLER
 
 Aktif büyüde esas olan mükemmel derecede geliştirilmiş bir irade ile tabiat olaylarını yönetim ve denetim altına almaktır. Hipnotizma, Manyetizma, Uzaduyum vs. gibi isimlerle bilimin sınırları içine dahil edilmeye çalışılan uygulamalar, Aktif Büyünün konusudur. 
  
 5-PASİF BÜYÜLER
 
 Bu tarz büyüler genellikle savunma amacıyla yapılır. Ak Büyüden ayrılan tarafı saldırgan olmayışıdır. Koruyucu muskalar, nazar boncukları, göztaşı gibi cisimler bu büyü uygulamasında kullanılan materyallerdir. 
  
 6-KIRMIZI BÜYÜ (VOODOO)
 
 Kara büyü ile hemen hemen aynı uygulamaların yapıldığı bir büyü şeklidir. Fakat ayrıldıkları tek nokta, Kara Büyüde ölümcül uygulamaların Kırmızı Büyüdeki kadar sık olmamasıdır. Kara Büyü abartılı istisnalar dışında- genellikle insanın sağlığına, malına mülküne, evine, çocuklarına, karı-kocaya vs. yaptırılan veya yapılan büyü olarak genelleştirilebilir. Kara büyüde ölüm vardır fakat ön planda değildir. Kırmızı Büyü ise ölüler ve ölümle ile içli dışlıdır. Afrika kökenli bir uygulamadır ve buradan yayılarak dünyanın çeşitli bölgelerine ulaşmıştır. Kırmızı büyü cinsel büyücülük tarzıdır. Kara Büyü uygulamaları çok fazla ritüeller gerektirmeyen törenlerle yapılmasına rağmen, Kırmızı Büyüde cinsel ayinler, erotik danslar, siyah renkli bir takım hayvanların kurban edilme törenleri en başta göze çarpan uygulamalardır.BÜYÜ BELİRTİLERİ NELERDİR ?
Sihir ve Büyü : Dünyanın en eski ilimlerinden biri, belki de en eskisi ...
 Çok eski cağlardan beri süregelen ,günümüzde de etkisinden hiç bir şey kaybetmeyen bir ilim ...
 
 Pozitif bilimin kabul etmek istemediği ama rahatsızlıklarına da asla çare bulamadığı , adeta aciz kaldığı bir ilim ...
 Kendi sorunlarının sadece kendi içinde çözülmesine müsaade eden bir ilim ...
 Bana göre bizim ve bizden sonraki toplulukların asla hafife almaması, çok dikkatle takip etmesi gereken bir ilim,bir gizem dünyası ...
 Sevsek de sevmesek de, inansak da inanmasak da , adını çokça konuştuğumuz yada duyduğumuz bir esrar yumağı ...
 
 Öyleyse bilgi ve birikimimi sizlerle paylaşmak, dertli insanları sahtekarların elinde oyuncak etmemek, becerebildiğimi yapmak, beni aşan konularda sizlere rehberlik yapmak bir insan olarak benim görevim diye düşünüyorum.
 
 İnsanların kimi zaman baş vurdukları bu yolda alınan etkiler, zamana, yapan kişinin manevi durumuna, büyünün çeşidine göre farklılık gösterir.
 Burada genel de görünen rahatsızlıkları belirterek önleminin en kısa zamanda alınması GEREKTİĞİNİ hatırlatmakta fayda vardır.
 Kendi ruh halinizde bir değişiklik hissetmeniz, kendinizi tanıyamaz durumda olmanız, gece ufaktan başlayarak sıçrayarak uyanmalar, korkutucu rüyalar görmeye başlamanız, kedi ,köpek gibi yırtıcı hayvanlarla rüyalarınızda karşılaşmanız, midede ve kalpte belli bir rahatsızlığınız yokken ,devamlı sıkıntılar, göğüs kafesinizde ağrı, aşırı yorgunluk halleri, ensenizde ağrılar,saçlarınızda elektriklenmelerin olması, gözlerde ki ağrılar, gölgenizin sizi izliyor gibi hissetmeniz, uyuşukluk, ayak tabanlarında yanma ve tik halleri, başlıca belirtileridir.
 
 Unutulmaması gereken bir nokta da ,tıbben doktorun teşhis koyduğu bir hastalıkta ,alınan ilaçlar sonucunda, hastada en ufak bir gelişme olmadığı durumlar söz konusu olduğunda; büyünün etkisi var olduğunu söyleyebilmek mümkün olabilir.Yani bütün önce tıbbi
 
 Müdahalenin her çeşidi denendikten sonra büyü olabileceği düşünülmelidir.
 
 Bir kişinin yapılan büyü ile amacına bağlı olarak insanın o bölgesindeki elektrik yükünü azaltarak ve etkileyerek o bölgenin düzensiz olarak çalışmasını ve yeterli enerjiyi alamayan organda çalışma bozukluklarının sonucu hastalıklar söz konusu olmaktadır.Unutmamak gerekir ki ,her organımızı düzenleyen ona enerji gönderen beyin bu gibi durumlarda hastalıktan ilk etkilenen bölge olması söz konusu olabilir.
 
 Bazı insanlardaki aşırı etkilenme sonucu ve geç müdahalerde sinir bozuklukları ve delirmelere kadar giden olaylar mevcuttur.Bu yüzden dikkatli olup,basite almamak lazımdır .Büyülerde etkinin beyin iradesiyle en aza indirilmesi mümkündür .Bu nedenle büyü, bazı insanları etkilerken ,bazılarında ise az etki gösterir .Büyüler insanların burç yapılarına göre de,etki farklılıkları gösterebilir. Çok etki alan burçlar olarak, yengeç ,aslan, ikizler ,oğlak, koç gibi burçları saymak mümkündür.
 
 
 Önce sorunlarınızı konuşalım, teşhisi koyalım ...
 Sonra nasıl çözeceğimiz konusunda karar verelim ...
 İnsan olarak, Allah'ın yarattığı en şerefli, en onurlu varlıklar olarak hak ettiğimiz yerde olmamız, daha iyi yarınlara, daha sağlıklı ve mutlu günlere ulaşmamız dileği ile ...
 
 Hanımların_ŞikayetlerıHanımların Şikayetleri
 
 1-Ümmüs sübyan.. (kadınların korkulu rüyası) hamilelik döneminde çocuğun henüz ceninlik aşamasında oluşmasını önleyen durum, hamile kalamamak..
 
 2-Nişanlılıkta başlayan,bazen evliliğe kadar bazen de evlilikten sonra da devam edebilen ağlamalar,boğucu sıkıntılar, bayılma ve baygınlık turu kendinden geçmeler,kabuslu rüyalar,korkmalar,yalnız kalamamaklar,hayal görmeler..
 
 3-Loğusalık döneminde irkilmeler,korkmalar,ani bayılmalar,ağlamalar..
 
 4-Nişanlı yada evli iken,esiyle hiç bir sorunu olmadığı halde gördüğü bir insana karşı (tanısın,tanımasın) karşı inanılmaz duygu ve istekle bağlanmak, yada bağlandığını zannetmek..Bu sorun evli ve nişanlı olmayan insanlarda da gözlenmekle beraber onların "Yıldırım aşkı" tanımlaması fazla üzerinde durmamalarını sağlıyor..
 
 5-Rüyada tecavüze uğradığını sanmak.. (kalktığında ise tecavüzün bir çok belirtisini görüp,o yorgunluğu hissetmek)
 
 
 Erkek_Ve_Kadınların_Müsterek_SikayetleriErkek ve hanımların müşterek şikayetleri
 
 1-Ani bayılmalar..
 
 2-Sonradan oluşan "kekemelikler"..
 
 
 3-Bir turlu temizlendiğine inanmadığımız uzuvlarımız.(eller ve ayaklar gibi)
 
 4-"Sara" turu rahatsızlıklar..
 
 5-Nişan ve Evlilik teşebbüslerindeki başarısızlıklar, yada hiç o aşamaya gelememek (Kısmetin bağlı olması)
 
 6-Cinsel isteksizlik(normal yaslarda olunmasına rağmen gücün azalması yada bitmesi)
 
 7-Uykusuzluk.. (Bir turlu uyuyamamak, yada uykuya doyamamak)
 
 8-Eşlerin birbirlerinden soğuması ve nefrete donen ilişkiler
 (aslında hiç bir gerekte yokken)
 
 9-Eslerin birbirlerini aldattığı varsayımları.. (kendi kendilerini yiyip bitiren, rahatsız edici kıskançlıklar)
 
 10-Ani ve aşırı korkmalar
 
 11-İnsan tipinden farklı değişik ve korkunç kişiler görmek yada gördüğünü hissetmek..
 
 12-Aynı rüyayı yada kabusu peş peşe görmek ve etkisinden kurtulamamak..

Kaynak: www.medyumca.com
 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=