tracker
   
  BasoguLOyun
  Eğitim.
 
Eğitim 
Eğitim nedir? Sorusu insanları tarih boyunca meşgul eden konulardan birisi olagelmiştir. Peygamberler, düşünürler eğitim ve toplum konusu ile ilgili görüşler öne sürmüşlerdir. Kültürel değerlerin aktarılmasında yeni kuşakların sosyalleştirilmesinde en önemli görev eğitim kurumuna düşmüştür.
Ertürk’e (1979) göre eğitim “bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir”.
Günümüz bilgi toplumunda eğitim sınıf ve okul ortamı ile sınırlı görülmez. Okul artık bireyin eğitim sürecinin çok sınırlı bir boyutunu oluşturmaktadır. Eğitim bireyin farklılaşmasının da bir aracıdır. Geleneksel anlayışın asine her bireyin özellikleri ve kapasitesi farklıdır. Bu yüzden eğitim bu farklılığı köreltmemeli, geliştirmelidir.
Formal ve İnformal Eğitim
Eğitim , formal ve informal olmak üzere ikiye ayrılır. Formal eğitim, planlı, programlı, bir amaç doğrultusunda belirli bir mekanda uzman kişilerin rehberliğinde düzenlenen bir etkinliktir. İnformal eğitim ise bireyin içerisinde bulunduğu ortamda kendi kendine sistemsiz ve denetimsiz bir şekilde kültürlenmesidir. Bu kültürlenme olumlu yönde olabileceği gibi istenmeyen bir yönde de olabilir.
İnformal Eğitim
  • Doğal ortam içerisinde kendiliğinden oluşur.
  • Planlı ne programlı değildir.
  • Öğreticiler profesyonel değildir.
  • Olumlu ve olumsuz yönde gelişebilir.
  • Yer, mekan veya eğitim gerçekleştiği ortam belli değildir.
Formal Eğitim
 
  •  Planlı ve programlıdır, varılmak istene hedefler bellidir.  
  • Eğitimin amaçları profesyonel kişilerin eliyle geliştirmeye çalışılır.
  • Olumlu davranışların kazandırılması esastır.
  • Belirli bir mekan ve ortamda eğitim gerçekleştirilir.
  • Profesyonelce hazırlanmış eğitim araç ve gereçleri kullanılır.
 
KAYNAK: www.basoguloyun.tr.gg
 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=